Pestovateľská pálenica Solčany - pálenica Nitriansky kraj

Pestovateľská pálenica v Solčanoch

"Ponúkame služby pre záhradkárov, ktorí si vlastnou pestovateľskou činnosťou dopestujú ovocie, ktoré si dajú zakvasiť a po vykvasení prinesú do našej pálenice, kde im z neho vyrobíme destilát."

Našou hlavnou činnosťou je výroba ovocných destilátov z kvasov pripravených pestovateľmi z ich vlastného ovocia. Okrem toho ponúkame našim zákazníkom zdarma odborné poradenstvo k správnej príprave kvasov, meranie zostatkového cukru v kvase (stupeň prekvasenia kvasu) a na základe toho určenie správneho termínu pálenia, riedenie destilátov podľa požiadaviek zákazníkov, uskladnenie založeného kvasu a dohliadnutie na správny priebeh kvasenia. Svojou odbornosťou a skúsenosťami našim zákazníkom garantujeme, že správnym postupom pr  destilácii dosiahneme maximálnu kvalitu vyrobeného destilátu za predpokladu, že kvas privezený na pálenie je vyrobený z kvalitného ovocia a bol dodržaný správny priebeh kvasenia. Vzhľadom k tomu, že pre mnohých pestovateľov je pálenie "udalosťou roka", umožňujeme im, aby boli prítomní počas celého výrobného procesu a mohli sledovať ako sa z ich nazbieraného ovocia rodí nápoj, na ktorý budú patrične hrdí.

História pestovateľskej pálenice

Pestovateľskú pálenicu v Solčanoch založil niekedy tesne po 2. svetovej vojne pán Ďurina a až do roku 1995 bola majetkom liehovarníckeho závodu Old Herold s.r.o. Trenčín (predtým Slovlik š.p.), kedy ju odkúpil do osobného vlastníctva pán Karol Klačanský. V roku 2003 po ňom prevádzku prevzal jeho syn Ing. Peter Klačanský.


Čím sa naša pálenica odlišuje?

Napriek tomu, že v dnešnej dobe už väčšina pestovateľských páleníc používa na zohrievanie destilačných a rektifikačných kotlov plynové kúrenie, my zostávame naďalej verní starým tradíciám a na kúrenie používame drevo, pričom zákazník sa môže rozhodnúť, či si drevo privezie sám, alebo mu ho zabezpečíme my. Vďaka tomu máme veľa zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú aj zo vzdialenejších miest, neváhajú k nám cestovať aj 100 kilometrov a viac. Tvrdia, že pri kúrení drevom je destilát kvalitnejší, chutnejší a aromatickejší. Našou prednosťou je taktiež nízka cena za naše služby, ktorá je v porovnaní s ostatnými pálenicami na celom Slovensku jedna z najnižších. Výhodou našej pálenice je aj to, že vylievanie kvasu z kvasných nádob prebieha vonku priamo z automobilu do násypníka, odkiaľ sa prepravuje pomocou čerpadiel do prípravných kadí a do kotlov a nemusí sa ručne prenášať dovnútra a ručne nalievať priamo do kotlov.

Technologické zariadenie pálenice

Technologické zariadenie našej pálenice pozostáva z dvoch destilačných súprav. Prvá súprava pozostáva z 500-litrového destilačného kotla, v ktorom z kvasu vyrobíme 1. destilát (v praxi nazývaný vodka), z ktorého v 250-litrovom rektifikačnom kotly vyrobíme hotový destilát. Druhá súprava pozostáva z 300-litrového destilačného a 150-litrového rektifikačného kotla. Ďalšími súčasťami zariadenia sú 4 chladiče, v ktorých prebieha skvapalnenie alkoholových pár, epruvety, v ktorých sú zabudované prietokové liehomery na zistenie percentuálneho obsahu alkoholu v destiláte, filtre na zachytávanie nečistôt, nádrže na destilát a ku každej súprave patrí kontrolné liehové meradlo. Pri výrobe taktiež používame drtič ovocných kvasov, čerpadlo na prečerpávanie kvasu z prípravných kadí do destilačných kotlov a čerpadlá na prečerpávanie vodky z nádrží do rektifikačných kotlov. Celé zariadenie je vyrobené z mede, ktorá svojimi chemickými vlastnosťami zaručuje dosiahnutie maximálnej kvality vyrobeného produktu a taktiež zachovanie vysokého obsahu aromatických a chuťových látok.

Výrobné obdobie pálenice

Výrobné obdobie je zákonom stanovené od 1. júla do 30. júna. Samotná prevádzka pálenice však zväčša začína koncom júla, prípadne začiatkom augusta, kedy ukončujú kvasenie čerešne, neskôr marhule, broskyne, potom prichádzajú na rad hrušky, slivky, hrozno a sezóna zvykne končiť v apríli alebo v máji, kedy sa pália posledné jablká.
Objednávky sa prijímajú osobne alebo telefonicky.

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia
 Pestovateľská pálenica, Ing. Peter Klačanský, Solčany

 Adresa: Solčany, Lišňová 6, 956 17
 Telefón: 038/538 32 92
 Mobil: 0902/163 140
 E-mail: klacansky@nextra.sk
 Web: www.palenicasolcany.sk

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výroby pestovateľskej pálenice nás, prosím, neváhajte kedykoľvek kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom nasledujúceho kontaktného formulára.

  Polia označené * sú povinné
  Vaše meno:
  Tel. číslo:
*  E-mail:
*  Vaše otázky:

   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

Kontaktné informácie
Pestovateľská pálenica, Ing. Peter Klačanský, Solčany

Adresa: Solčany, Lišňová 6, 956 17
Telefón: 038/ 538 32 92
Mobil: 0902/163 140
E-mail: klacansky@nextra.sk
Web: www.palenicasolcany.sk


Ako zvoliť vhodný termín pálenia?

Termín na pálenie je nutné si objednať dopredu. V akom predstihu sa nedá presne určiť, závisí to od úrody ovocia a tým pádom od počtu objednávok. Najviac žiadané bývajú mesiace november, december a január. Kto chce páliť v týchto mesiacoch, mal by sa objednať 2-3 mesiace vopred.

>> cenník <<       >> prevádzkový poriadok <<Pálenica Nitriansky kraj

pestovateľská pálenica Solčany - plesne, baktérie pri kvasení, baktérie, mikroorganizmy


Pestovateľská pálenica v Solčanoch

pestovateľská pálenica Solčany - výroba ovocných destilátov